Termeni si conditii

ARTICOLUL 1 - DOMENIUL DE APLICARE

 

Acești Termeni și Condiții Generale de Vânzare («CGV») se aplică, fără restricții sau rezervări, tuturor vânzărilor încheiate de Vânzător cu cumpărători neprofesioniști («clienți sau client»), dorind să achiziționeze produsele oferite spre vânzare («cărți, accesorii») de către vânzător pe site-ul librariamaridan.com. Produsele oferite spre vânzare pe site sunt:

-cărți

-accesorii

 

Principalele caracteristici ale produselor, în special specificațiile, ilustrațiile și indicațiile privind dimensiunile sau capacitatea produselor, sunt prezentate pe site librariamaridan.com pe care clientul trebuie să le citească înainte de a comanda. Alegerea și cumpărarea unui produs este responsabilitatea exclusivă a clientului.

Ofertele produselor sunt înțelese în limita stocurilor disponibile, așa cum este specificat la plasarea comenzii.

 

Aceste CGV sunt accesibile în orice moment pe site-ul librariamaridan.com și vor prevala asupra oricărui alt document.

Clientul declară că a citit și acceptat aceste CGV bifând căsuța prevăzută în acest scop înainte de implementarea procedurii de comandă online a site-ului librariamaridan.com.

Cu excepția cazului în care se dovedește altfel, datele înregistrate în sistemul informatic al vânzătorului constituie dovada tuturor tranzacțiilor încheiate cu clientul.

Datele de contact ale vânzătorului sunt următoarele:

 

Pop Maria Dumitriţa

34 Rue du Commerce

Număr de înregistrare: 985175652

E-mail: librariamaridan@gmail.com 

Telefon: 0622784783

 

 

ARTICOLUL 2 - PRETURI

 

Produsele sunt furnizate la tarifele în vigoare pe site-ul librariamaridan.com, atunci când comanda este înregistrată de vânzător.

Prețurile sunt exprimate în Euro, HT și TTC.

Tarifele iau în considerare orice reduceri care ar fi acordate de către vânzător pe site-ul librariamaridan.com.

Aceste tarife sunt ferme și nu pot fi revizuite în timpul perioadei de valabilitate, dar vânzătorul își rezervă dreptul, în afara perioadei de valabilitate, de a modifica prețurile în orice moment.

 

Prețurile nu includ costurile de procesare, expediere, transport și livrare, care sunt percepute în plus, în condițiile indicate pe site și calculate înainte de plasarea comenzii.

Plata solicitată de la client corespunde sumei totale a achiziției, inclusiv acestor taxe.

O factură este întocmită de către Vânzător și livrată Clientului la livrarea Produselor comandate.

 

 

 

ARTICOLUL 3 – COMENZI

 

Este responsabilitatea Clienților de a selecta pe site-ul librariamaridan.com produsele pe care doresc să le comande, în conformitate cu următoarele metode:

clientul alege un produs, îl pune într-un coș în care poate schimba cantitățile, șterge s-au adăuga etc, intră detaliile personale și de livrare, după ce acceptă condițiile generale de vânzare și își plasează comanda, clientul va fi taxat imediat.

 

Ofertele de produse sunt valabile atâta timp cât sunt vizibile pe site, în limita stocurilor disponibile.

Vânzarea va fi considerată valabilă numai după plata integrală a prețului. Este responsabilitatea clientului să verifice exactitatea comenzii și să raporteze imediat orice erori.

Orice comandă plasată pe librariamaridan.com constituie formarea unui contract la distanță între client și vânzător.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula sau refuza orice comandă a unui client cu care există o dispută legată de plata unei comenzi anterioare.

Clientul poate urmări evoluția comenzii sale pe site.

 

 

ARTICOLUL 4 - TERMENE DE PLATĂ

 

Prețul se plătește prin plată securizată, după cum urmează:

-plata cu cardul de credit

-plata prin transfer bancar în contul bancar al vânzătorului (ale cărui detalii sunt comunicate clientului la plasarea comenzii)

 

Prețul este plătit în numerar de către client, în întregime în ziua plății comenzii.

 

Datele de plată sunt schimbate în mod criptat datorită protocolului definit de furnizorul de servicii de plată autorizat implicat în tranzacțiile bancare efectuate pe site-ul librariamaridan.com.

 

Plățile efectuate de către client vor fi considerate finale numai după colectarea efectivă de către vânzător a sumelor datorate.

Vânzătorul nu va fi obligat să emită produsele comandate de către client în cazul în care acesta din urmă nu plătește prețul integral în condițiile de mai sus.

 

 

ARTICOLUL 5 - LIVRĂRI

 

Produsele comandate de către client vor fi livrate în Franța metropolitană.

 

Livrările au loc în termen de 2-5 zile la adresa indicată de client la comanda pe site.

Livrarea constă în transferul către client a posesiei fizice sau a controlului asupra produsului. Cu excepția cazurilor speciale sau a indisponibilității unuia sau mai multor produse, produsele comandate vor fi livrate simultan.

Vânzătorul se angajează să depună toate eforturile pentru a livra produsele comandate de client în termenele specificate mai sus.

 

În cazul în care Produsele comandate nu au fost livrate în termen de 7 zile după data de livrare indicativă, din orice alt motiv decât forța majoră sau faptul clientului, vânzarea poate fi soluționată la cererea scrisă a clientului în condițiile prevăzute la articolele L 216-2, L 216-3 și L241-4 din codul consumatorului. Sumele plătite de client vor fi apoi returnate acestuia în termen de 14 zile de la data rezilierii contractului, cu excluderea oricărei compensații sau rețineri.

 

Livrările sunt efectuate de un transportator independent, la adresa menționată de client în momentul comenzii și la care transportatorul poate accesa cu ușurință.

Când clientul a angajat el însuși un transportator, el se alege pe sine, livrarea se consideră a fi efectuată imediat ce produsele comandate de vânzător sunt livrate transportatorului care le-a acceptat fără rezervare. Prin urmare, clientul recunoaște că este responsabilitatea transportatorului să efectueze livrarea și nu are nicio pretenție de garanție împotriva Vânzătorului în cazul în care nu livrează bunurile transportate.

 

În cazul unei solicitări specifice din partea clientului cu privire la condițiile de ambalare sau transport ale produselor comandate, acceptate în mod corespunzător în scris de către vânzător, costurile aferente vor face obiectul unei facturi suplimentare specifice, pe o ofertă acceptată anterior în scris de către client.

Clientul este obligat să verifice starea produselor livrate. El are o perioadă de 6 de la livrare pentru a face plângeri prin poștă, însoțită de toate documentele justificative (fotografii în special). După această perioadă și nerespectarea acestor formalități, produsele vor fi considerate conforme și fără niciun defect aparent și nicio pretenție nu poate fi acceptată în mod valabil de către vânzător.

Vânzătorul va rambursa sau înlocui cât mai curând posibil și pe cheltuiala sa produsele livrate ale căror defecte de conformitate sau defecte vizibile sau ascunse au fost dovedite în mod corespunzător de către Client, în condițiile prevăzute la articolele L 217-4 și următoarele din codul consumatorului și cele prevăzute în prezentele CGV.

 

Transferul riscurilor de pierdere și deteriorare aferente acestora se va realiza numai în momentul în care clientul intră în posesia fizică a produselor. Prin urmare, produsele călătoresc în pericol și vânzătorul se află în pericol, cu excepția cazului în care clientul a ales transportatorul. Ca atare, riscurile sunt transferate în momentul livrării proprietății către transportator.

 

 

ARTICOLUL 6 - TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

 

Transferul dreptului de proprietate asupra produselor de la vânzător către client se va face numai după plata integrală a prețului de către acesta din urmă, indiferent de data livrării produselor menționate.

 

 

ARTICOLUL 7 - DREPTUL DE RETRAGERE

 

Conform termenilor articolului L221-18 din « codul consumatorului 

Contractele care prevăd livrarea regulată a mărfurilor pentru o perioadă determinată, perioada curge de la primirea primului bun.»

Dreptul de retragere poate fi exercitat online, folosind formularul de retragere atașat și de asemenea disponibile pe site sau orice altă declarație, fără ambiguitate, exprimarea voinței de retragere și în special prin poștă adresată vânzătorului la adresa poștală sau prin e-mail indicată la ARTICOLUL 1 din CGV.

Retururile se fac in starea inițială si complete (ambalaje, accesorii, instrucțiuni …) permițând re-comercializarea acestora in stare nouă , însoțită de factura de achiziție .

Produsele deteriorate, murdare sau incomplete nu se returnează .

Costurile de returnare rămase clientului.

Schimbul (în funcție de disponibilitate) sau rambursarea se va face în termen de 14 zile de la primirea de către vânzător a produselor returnate de client în condițiile prevăzute în acest articol.

 

 

ARTICOLUL 8 - RESPONSABILITATEA VÂNZĂTORULUI - GARANȚII

 

Produsele furnizate de vânzător beneficiază de:

-garanția legală de conformitate, pentru produsele defecte, deteriorate, stricate s-au

nu corespunde comenzii,

-garanția legală împotriva defectelor ascunse care rezultă dintr-un defect de material, design

sau fabricarea care afectează produsele livrate și care le face improprii pentru utilizare,

 

Dispoziții referitoare la garanțiile juridice

Articolul L217-4 din codul consumatorilor 

 „Vânzătorul este obligat să livreze bunuri în conformitate cu contractul și este răspunzător pentru defectele de conformitate existente în momentul livrării. De asemenea, este răspunzător pentru defectele de conformitate rezultate din ambalare, instrucțiuni de asamblare sau instalare atunci când acestea din urmă au fost percepute prin contract sau au fost efectuate sub responsabilitatea sa.”

Articolul L217-5 din codul consumatorilor

“Proprietatea respectă contractul:

 Dacă este adecvat pentru utilizarea obișnuită preconizată a unei proprietăți similare și, dacă este cazul:

-dacă corespunde descrierii date de vânzător și are calitățile pe care vânzătorul le-a prezentat cumpărătorului sub forma unui eșantion sau a unui model;

-daca are calitățile pe care un cumpărător le poate aștepta în mod legitim, având în vedere declarațiile publice făcute de vânzător, producător sau reprezentantul său, în special în publicitate sau etichetare;

2. S-au dacă are caracteristicile definite de comun acord între părți sau este potrivit pentru orice utilizare specială solicitată de cumpărător, adus la cunoștința vânzătorului și acceptat de vânzător.”

Articolul L217-12 din codul consumatorului

“O acțiune care rezultă dintr-o nerespectare trebuie interzisă după doi ani de la emiterea proprietății.”

Articolul 1641 din Codul civil.

“Vânzătorul este obligat de garanție din cauza defectelor ascunse ale produsului vândut, care îl fac necorespunzător scopului pentru care este destinat, sau care diminuează astfel această utilizare pe care cumpărătorul nu ar fi dobândit-o sau i-ar fi dat doar un preț mai mic, dacă le-ar fi cunoscut.”

Articolul 1648 primul paragraf din Codul civil

"Acțiunea care rezultă din defecte trebuie să fie adusă de către cumpărător în termen de doi ani de la descoperirea defectului."

Articolul L217-16 din Codul Consumatorilor.

 “Când cumpărătorul solicită vânzătorului, în cursul garanției comerciale care i-a fost acordată în timpul achiziționării sau reparării bunurilor mobile, o restaurare acoperită de garanție, orice perioadă de imobilizare de cel puțin șapte zile trebuie să fie în plus față de termenul rămas al garanției . Această perioadă se întinde de la data cererii de intervenție a cumpărătorului sau a dispoziției de reparare a proprietății în cauză, dacă această dispoziție se face după cererea de intervenție.”

Pentru a-și exercita drepturile, clientul trebuie să informeze vânzătorul, în scris (e-mail sau poștă), neconformitatea produselor sau existența unor defecte ascunse de la descoperirea acestora.

Vânzătorul va rambursa, înlocui sau repara produsele sau piesele în garanție considerate neconforme sau defecte.

Costurile de transport vor fi rambursate în funcție de tariful perceput, iar costurile de returnare vor fi rambursate la prezentarea documentelor justificative.

Rambursări, înlocuirile sau reparațiile produselor considerate neconforme sau defecte vor fi efectuate cât mai curând posibil și cel târziu în termen de 14 zile de la descoperirea de către Vânzător a neconformității sau ascunse defect. Această rambursare se poate face prin transfer bancar sau cec.

 

Vânzătorul nu va fi tras la răspundere în următoarele cazuri:

 

-nerespectarea legislației țării în care sunt livrate produsele, pe care clientul trebuie să o verifice,

-în caz de utilizare necorespunzătoare, utilizare în scopuri profesionale, neglijență sau lipsă de întreținere din partea clientului, ca în cazul uzurii normale a produsului, accident sau forță majoră.

-fotografiile și graficele prezentate pe site nu sunt contractuale și nu pot angaja responsabilitatea vânzătorului.

 

Garanția Vânzătorului este, în orice caz, limitată la înlocuirea sau rambursarea produselor care nu sunt conforme sau afectate de un defect. 

 

 

ARTICOLUL 9 - DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Clientul este informat că colectarea datelor sale personale este necesară pentru vânzarea Produselor de către vânzător și pentru transmiterea acestora către terți în scopul livrării produselor.Aceste date cu caracter personal sunt colectate numai pentru executarea contractului de vânzare.

 

 

9.1 Colectarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate pe librariamaridan.com sunt:

 

Comanda Produsului:

La comanda produselor de către Client:

Numele complete, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail.

 

Plată

Ca parte a plății produselor oferite pe site-ul librariamaridan.com, acesta înregistrează date financiare referitoare la contul bancar sau cardul de credit al clientului/utilizatorului.

 

9.2 Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt utilizate de către vânzător și de către co-contractanții săi pentru executarea contractului și pentru a asigura eficacitatea vânzării și livrării produselor.

Categoria(categoriile) de co-contractor(i) este:

-furnizori de transport

 

9.3 Controlorul de Date

Operatorul de date este vânzătorul, în sensul Legii privind Protecția Datelor și din 25 mai 2018 a Regulamentului 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal.

 

9.4 limitarea tratamentului

Cu excepția cazului în care clientul este de acord în mod expres, datele sale personale nu sunt utilizate în scopuri publicitare sau de marketing.

 

9.5 Durata de păstrare a datelor

Vânzătorul va păstra datele astfel colectate pentru o perioadă de 5 ani, care acoperă perioada de limitare a răspunderii civile contractuale aplicabile.

 

9.6 Securitate și confidențialitate

Vânzătorul implementează măsuri organizatorice, tehnice, software și fizice în ceea ce privește securitatea digitală pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva modificării, distrugerii și accesului neautorizat. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că internetul nu este un mediu

complet sigur și vânzătorul nu poate garanta securitatea transmiterii sau stocării informațiilor pe Internet.

 

9.7 Implementarea Drepturilor Clienților și Utilizatorilor

În conformitate cu reglementările aplicabile datelor cu caracter personal, clienții și utilizatorii site-ului librariamaridan.com au următoarele drepturi:

 

-Ele pot actualiza sau șterge datele după cum urmează:prin conectarea la contul tău pentru a-ți configura datele personale.

-Aceștia își pot șterge contul scriind la adresa de e-mail indicată la articolul 9.3 “

Operator de date"

-Își pot exercita dreptul de acces pentru a-și cunoaște datele cu caracter personal

prin scris la adresa indicată la articolul 9.3 «controlul de date»

-În cazul în care datele cu caracter personal deținute de către vânzător sunt inexacte, acestea pot

solicitați actualizarea informațiilor prin scris la adresa indicată la Articolul 9.3 „Controlorul de date"

-Aceștia pot solicita ștergerea datelor lor personale în conformitate cu

legile aplicabile privind protecția datelor, în scris, la adresa indicată la Articolul 9.3 "Controlorul de date"

-De asemenea, aceștia pot solicita portabilitatea datelor deținute de către vânzător

alt furnizor

-În cele din urmă, aceștia se pot opune prelucrării datelor lor de către vânzător

 

 

 Aceste drepturi, în cazul în care nu se opun scopului prelucrării, pot fi exercitate prin trimiterea unei cereri prin poștă sau e-mail către operatorul de date ale cărui detalii sunt indicate mai sus.

Operatorul de date trebuie să furnizeze un răspuns în termen de maximum o lună. În cazul refuzului de a respecta cererea clientului, acesta din urmă trebuie să fie justificat.

Clientul este informat că, în caz de refuz, poate depune o plângere la CNIL (3 place de Fontenoy , 75007 PARIS) sau se poate adresa unei autorități judiciare.

Clientul poate fi rugat să bifeze o căsuță în care este de acord să primească e-mailuri informative și publicitare de la vânzător. El va avea întotdeauna posibilitatea de a-și retrage acordul în orice moment, contactând vânzătorul (detaliile de contact de mai sus) sau urmând linkul de dezabonare.

 

 

ARTICOLUL 10 - PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

 

Conținutul site-ului librariamaridan.com este proprietatea vânzătorului și a partenerilor săi și este protejat de legile franceze și internaționale privind proprietatea intelectuală.

Orice reproducere totală sau parțială a acestui conținut este strict interzisă și poate constitui o infracțiune de contrafacere.

 

ARTICOLUL 11 - LEGEA APLICABILĂ - LIMBA

 

Aceste CGV și tranzacțiile rezultate sunt reglementate și supuse legislației franceze.

 

Aceste CGV sunt scrise în limba limba franceză iar pe urmă traduse in limba romana. În cazul în care acestea sunt traduse într-una sau mai multe limbi străine, numai textul francez ar prevala în caz de litigiu.

 

ARTICOLUL 12 - LITIGII

Pentru orice reclamație, vă rugăm să contactați serviciul clienți la adresa poștală sau de e-mail a vânzătorului indicată în ARTICOLUL 1 al acestor CGV.

Clientul este informat că poate, în orice caz, să recurgă la medierea convențională, la organismele de mediere sectoriale existente sau la orice soluționare alternativă a litigiilor (conciliere, de exemplu) în cazul unui litigiu.

În acest caz, mediatorul desemnat este:

—————————-

E-mail: __________________.

Clientul este, de asemenea, informat că poate utiliza și platforma Règlement en Ligne des Litige (RLL): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show

Toate litigiile în legătură cu care s-au încheiat tranzacțiile de cumpărare și vânzare în temeiul prezentelor CGV și care nu au făcut obiectul unei înțelegeri amiabile între vânzător sau prin mediere, vor fi prezentate instanțelor competente în condițiile dreptului comun.

 

 

 

 

ANEXA I

FORMULAR DE RETRAGERE

 

 

 

Data _________________________

Acest formular trebuie completat și returnat numai în cazul în care clientul dorește să se retragă din comanda plasată pe librariamaridan.com, cu excepția excluderilor sau limitelor exercitării dreptului de retragere în conformitate cu condiții generale de vânzare aplicabile.

Etichetă: Pop Maria Dumitrita

34 rue du commerce

Prin prezenta, notific retragerea contractului pentru proprietatea de mai jos: 

- Comanda de la (a se indica data)

- Număr de comandă: _________________________

- Nume client: _________________________

- Adresa clientului: _________________________

 

 

 

Semnătura Clientului: (numai în cazul notificării acestui formular pe suport de hârtie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acești Termeni si Condiții sunt puse in vigoare din data 17/04/2024